Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỔ 3 (67) THÁNG 3.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


MỤC LỤC

CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương: Tôn giáo châu Phi và tương quan ảnh hưởng giữa các loại tôn giáo ở châu lục đen

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Đức Định: Làn sóng nổi dậy tại Bắc Phi và Trung Đông: Nguyên nhân, tác động ảnh hưởng và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Trần Văn Tùng: Những biến động chính trị xã hội gần đây tại Trung Đông và ảnh hưởng của nó tới kinh tế toàn cầu

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Nhâm: Quan hệ hợp tác kinh tế Trung Quốc - châu Phi

VIỆT NAM

Đinh Văn Thành-Phùng Thị Vân Kiều: Giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược

THÔNG TIN

Trần Khải: Tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 và triển vọng 2011

Nguyễn Thị Hằng: Chủ nghĩa cấp tiến Hồi giáo thời kỳ hậu Mubarak Ai Cập

Kiều Thị Thanh Nga: Những đặc điểm chủ yếu của chính trị châu Phi năm 2010