Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỔ 4 (68) THÁNG 4.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI

Trần Thị Thái: Tình hình khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên ở châu Phi hiện nay

TRUNG ĐÔNG

Trần Văn Tùng- Nguyễn Mạnh Tuân: Biểu tình, bạo loạn tại một số quốc gia Trung Đông

Nguyễn Thị Hằng: Sơ lược lịch sử Trung Đông

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Thị Kim Huế: Cơ hội và thách thức đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của châu Phi và Trung Đông

Nguyễn Thị Hiền: Bất bình đẳng giới trong một số quốc gia đạo Hồi: Thách thức và giải pháp tháo gỡ

VIỆT NAM

Trần Đức Hiệp: Cách tiếp cận kinh tế tri thức Trung Quốc, Ấn Độ và một vài hàm ý cho Việt Nam

Lê Thị Thuý Nga: Chất lượng vốn FDI tại Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Nhâm: Xu hướng tăng cường tiềm lực quân sự tại Trung Đông