Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỔ 5 (69) THÁNG 5.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Tìm hiểu xu hướng phát triển chính trị ở châu Phi đến năm 2020 và tác động đến Việt Nam

Nguyễn Trần Bảo Uyên: Nông nghiệp châu Phi – những điểm mạnh và hạn chế

Vũ Thị Thanh: Thực trạng giáo dục ở Trung Đông

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga: Quan hệ hợp tác Trung Đông –Trung Quốc

VIỆT NAM

An Như Hải: Doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Phúc Nam: Bước phát triển mới trong quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Đông

Nguyễn Ngọc Trí: Quan hệ Việt Nam – Trung Đông trong lĩnh vực dầu lửa