Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỔ 6 (70) THÁNG 6.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền –Lê Bích Ngọc: Vấn đề sắc tộc ở châu Phi

Bùi Nhật Quang: Kinh tế Ai Cập hậu Mubarak

Nguyễn Văn Dũng: Đôi nét về quá trình Islam giáo hóa đời sống chính trị Thổ Nhĩ Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI

Trần Thùy Phương: Tình hình kinh tế Trung Đông năm 2010

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Nhâm: Khủng hoảng chính trị ở Trung Đông và Băc Phi: Những vấn đề đặt ra đối với chính sách của Mỹ

VIỆT NAM

Trịnh Thị Thu Hương: Thực trạng phát triển của ngành điện tử Việt Nam

Lê Thị Thúy Nga: Những thuận lợi và khó khăn của môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THÔNG TIN

Trần Mai Trang: Cách nhìn của Trung Quốc đối với nông nghiệp châu Phi