Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỐ 9(73) THÁNG 9.2011
Ngày đăng: 17/09/2015


Hasan Kanbolat: The Quiet Developments in  Turkish - Vietnamese Relations

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Sơ lược về Hồi giáo và những khuynh hướng biến động tổng thể

Nguyễn Thanh Hiền: Ảnh hưởng của Islam giáo đến chính trị Saudi Arabia

Lê Thế Mẫu: Biến động chính trị-xã hội ở Bắc Phi và Trung Đông nhìn từ “Đề án Đại Trung Đông” của Mỹ

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Kim Huế: Vị thế, vai trò và ảnh hưởng của Nhật Bản tại châu Phi

VIỆT NAM

Trần Văn Tùng - Đậu Xuân Đạt: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Đông

Lê Quang Thắng: Quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Mozambique

Phạm Thị Thanh Bình- Nhan Cẩm Trí: Kinh tế Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và triển vọng năm 2011

THÔNG TIN

Trần Hồng Trang: Những khó khăn trong ngành giáo dục ở châu Phi