Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (86) tháng 10.2012
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Hồng Quân: Biến động chính trị và xung đột vũ trang tại Trung Đông – Bắc Phi: Một số suy nghĩ về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Cao Văn Liên: Ai Cập: những trang lịch sử hiện đại

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga: Viện trợ của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường ở châu Phi cận Sahara

Nguyễn Thị Kim Chi: Kinh nghiệm quốc tế về thu hút và sử dụng ODA trong ngành giáo dục và bài học đối với Việt Nam

VIỆT NAM

Phạm Thị Thanh Bình: Nợ công Việt Nam: vấn đề và giải pháp

Vũ Trọng Cường: Phát triển du lịch ở Việt Nam hiện nay: thành tựu và những thách thức

THÔNG TIN

Phạm Thị Kim Huế: Triển vọng đến năm 2020: Dầu lửa Trung Đông và quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Đông trong lĩnh vực dầu lửa

Lê Quang Thắng: Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò dàn xếp an ninh – chính trị khu vực Trung Đông