Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (87) tháng 11.2012
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Cuộc khủng hoảng Syria và các toan tính quốc tế (Phần I: Khái quát về Syria và cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria)

Trần Thị Lan Hương – Đặng Thị Thư: Lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam

Trần Thùy Phương: Một số đặc điểm phát triển kinh tế của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Justyna Glogowska: Triển vọng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Ai Cập

Trần Thị Hòa: Phát triển dịch vụ bưu chính của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

VIỆT NAM

Nguyễn Đức Long – Nguyễn Thị Thu Hoài: Giải pháp giảm thiếu bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Những biểu tượng quyền uy ở châu Phi

BTT: Hội thảo khoa học “Các vấn đề văn hóa – xã hội các nước Arab: truyền thống và hiện đại”