Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12 (88) tháng 12.2012
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Cuộc khủng hoảng Syria và các toan tính quốc tế (Phần II: Các toan tính quốc tế tại Syria)

Lê Thế Mẫu: Cách mạng Mùa xuân Arab sau hai năm nhìn lại

Trần Mai Trang: Một số nguyên nhân nghèo đói ở châu Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Văn Tùng: Tại sao Myanmar chuyển hướng?

Vũ Trọng Cường: Du lịch sông Nile và kinh nghiệm cho Việt Nam

VIỆT NAM

Lê Quốc Phương: Việt Nam đang nằm ở đâu trên bản đồ năng lực cạnh tranh toàn cầu?

Phạm Thu Phương: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Malaysia và kinh nghiệm cho Việt Nam

THÔNG TIN

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU  CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2012