Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỐ 2 (78) THÁNG 2.2012
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Cao Văn Liên: Ai Cập cổ đại – những trang lịch sử

Vũ Đức Thanh: Các ngành kinh tế chủ yếu của Iran

Nguyễn Nhâm: Dầu khí châu Phi: Cơ hội và thách thức

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Andrew Terrill: Mùa xuân Arab, triển vọng các lợi ích của Mỹ và hợp tác an ninh trong thế giới Arab

VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Hiền: Quan hệ Việt Nam – Ai Cập trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao và văn hóa

Nguyễn Thị Hằng: Hợp tác nông nghiệp Việt Nam Senegal

Phan Thị Thu Hiền: Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Thực tiễn và những kiến nghị chính sách

THÔNG TIN

Phạm Phú Phúc: Dầu lửa, chiến tranh và phân hóa giàu nghèo ở Trung Đông