Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐONG SỔ 3 (79) THÁNG 3.2012
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Khalid Tajani El-Nour: Nam Sudan hậu độc lập: Cơ hội và thách thức

Trần Anh Đức: Cải cách kinh tế của Algeria và những hạn chế

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Thị Lan Hương – Vòng Thình Nam: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nam Phi và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bùi Ngọc Tú: Quan hệ ngoại giao tay ba Mỹ - Saudi Arabia Iran: những thay đổi sau Mùa xuân Arab

VIỆT NAM

Lê Quốc Phương: Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2011 và dự báo triển vọng năm 2012

Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phạm Quỳnh Mai: Thực trạng việc làm ở nông thôn Việt Nam thời gian qua

THÔNG TIN

Phạm Phú Phúc: Xung đột Arab – Israel: 60 năm nhìn lại

Đảo chính quân sự tại Mali