Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỔ 5 (81) THÁNG 5.2012
Ngày đăng: 31/07/2014


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Nhìn lại phong trào Mùa xuân Arab tại Algeria và các hệ quả

Bùi Nhật Quang – Trần Thị Lan Hương: Khủng hoảng chính trị tại Lybia và những tác động đối với Việt Nam

Phạm Thị Kim Huế: Dầu khí Iran: Vai trò và những vấn đề nảy sinh

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Koshan Ali Khidhir: Tác động của Mùa xuân Arab đến tương lai của mối quan hệ Ai Cập – Israel

VIỆT NAM

Nguyễn Tuấn Tú: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Nhâm: Chiến lược quân sự mới của Mỹ ở Trung Đông

Trần Anh Đức:   ẩn của các biểu tượng Ai Cập cổ đại