Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG SỔ 6 (82) THÁNG 6.2012
Ngày đăng: 17/09/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Cao Văn Liên: Ai Cập-những trang lịch sử hậu kỳ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX

Nguyễn Văn Dũng: Islam giáo trong các biến cố chính trị - xã hội ở Syria

Bùi Ngọc Tú: Thổ Nhĩ Kỳ: đất nước và con người

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Thanh Hiền – Trần Thị Lan Hương: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước Đông Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

VIỆT NAM

Lê Quốc Phương: Nhìn lại chặng đường 24 năm thu hút FDI tại Việt Nam

Vũ Hoàng Linh – Đỗ Kim Oanh: Đánh giá tác động của việc tăng giá lúa gạo đối với phúc lợi và nghèo đói ở Việt Nam

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Quan hệ liên minh chiến lược SyriaIran trong biến động chính trị tại Syria năm 2011