Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (89) tháng 1.2013
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Phạm Thị Kim Huế: Tình hình chính trị châu Phi năm 2012: những sự kiện nổi bật

Lê Quang Thắng: Tình hình kinh tế châu Phi năm 2012

Nguyễn Văn Dũng: Islam giáo trong tiến trình “Cách mạng ngày 25 tháng 1” ở Ai Cập

Chu Duy Ly: Nguyên nhân chiến tranh Libya năm 2011: Phân tích ở cấp độ cá nhân nhà lãnh đạo

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Đức Toàn: Xu hướng vận động trong vấn đề Palestine của Mỹ sau năm 2008

VIỆT NAM

Nguyễn Hồng Thu: Tái cơ cấu xuất khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hướng tới phát triển bền vững

Trần Thị Lan Hương – Nguyễn Thị Kim Anh: Tìm giải pháp đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Algeria thời gian tới

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Một số biểu tượng văn hóa của bộ tộc Lega (Cộng hòa Dân chủ Congo) và bộ tộc Yoruba (Nigeria)