Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (98) tháng 10.2013
Ngày đăng: 17/09/2015

 


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Một số vấn đề lý thuyết về bẫy thu nhập trung bình và trường hợp các quốc gia Trung Đông – Bắc Phi

Phạm Thanh Hà – Trần Thị Thanh Tâm: Tác động của Mùa xuân Arab đối với khu vực Bắc Phi – Trung Đông

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga – Phạm Ngọc Nam: Viện trợ của Liên minh châu Âu cho giáo dục và y tế ở châu Phi cận Sahara

Đỗ Thị Hải: Vai trò của Mỹ trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam

VIỆT NAM

Nguyễn Văn Long: Bong bóng và đóng băng trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay

Trần Thị Hòa: Phát triển dịch vụ logistic tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam

THÔNG TIN

Nguyễn Chu Dương: Phác họa thể chế chính trị các nước Trung Đông và Châu Phi