Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (99) tháng 11.2013
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Anh Đức: Tổng quan về đất nước và con người Angola

Vũ Thị Thanh: Thực trạng bất bình đẳng giới ở Trung Đông hiện nay

Trần Thùy Phương: Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Israel

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Bùi Quang Sơn: Chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài ở Trung Quốc và Singapore: những điểm tương đồng và khác biệt

VIỆT NAM

Lê Đức Hạnh: Tổ chức Caritas trong công tác xã hội ở Việt Nam

Trần Đức Hiệp: Khoảng cách nghèo ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Mohamed Elayeb: Libya: bề dày lịch sử và văn minh

BBT: Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – châu Phi: một chặng đường