Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 3 (91) tháng 3.2013
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Lan Hương: Những điểm trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Ai Cập

Trần Văn Tùng: Giáo dục và khoa học công nghệ của Iran

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đỗ Minh Cao: Quan hệ năng lượng của Trung Quốc với châu Phi và Trung Đông

Nguyễn Văn Dần: Đường lối phát triển độc lập tự chủ của phong trào cánh tả Mỹ Latinh

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Anh: Đầu tư quốc tế năm 2012 và thực trạng thu hút, sử dụng vốn FDI tại Việt Nam

Hà Văn Nam: Một số xu hướng phát triển mới của toàn cầu hóa kinh tế trong thế kỷ XXI và định hướng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam

THÔNG TIN

Nguyễn Nhâm: Thổ Nhĩ Kỳ trong chính sách Đại Trung Đông của Mỹ