Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (93) tháng 5.2013
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Cộng hòa Arab Ai Cập và quan hệ hợp tác với Việt nam trong bối cảnh mới

Phan Thị Thoa: Thị trường Ai Cập và những hàm ý đối với Việt Nam

Cao Văn Liên: Mali – những trang lịch sử

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Hải Ninh – Vũ Bá Thể: Khủng hoảng nợ công trên thế giới và bài học cho các nước đang phát triển

Bùi Quang Sơn: Chính sách thu hút lao động nước ngoài ở Singapore

VIỆT NAM

Trần Nhuận Kiên: Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: thành tựu và vấn đề

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Người Alawites ở Syria và nền chính trị bất ổn định giáo phái theo quan điểm của Khaldun (tiếp theo)