Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (94) tháng 6.2013
Ngày đăng: 17/09/2015

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đặng Thị Thư: Phát triển kinh tế Angola trong thời gian gần đây

Lê Thị Ngọc Điệp: Phụ nữ Hồi giáo Arab và vấn đề giáo dục phụ nữ

Lê Thế Mẫu: Biến động chính trị - xã hội ở Trung Đông nhìn từ cuộc chiến tranh giành giật dầu mỏ và khí đốt

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Tô Hiến Thà: Kinh nghiệm phát triển công nghiệp theo hướng bền vững ở một số nước và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Bùi Quang Sơn: Lao động chuyên môn cao nước ngoài trên thế giới và khu vực châu Á

VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Anh: Tham gia của TNCs vào chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và một số vấn đề đặt ra trong thu hút FDI vào nông nghiệp Việt Nam

Lê Quốc Phương: Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ năng lực cạnh tranh toàn cầu?

THÔNG TIN

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: Chủ nghĩa toàn Phi và sự phục hưng châu Phi

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: Những thay đổi chính trị, xã hội ở Bắc Phi -Trung Đông: Tầm nhìn khu vực