Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (96) tháng 8.2013
Ngày đăng: 17/09/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Một số nhìn nhận và đánh giá về biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi- Trung Đông từ tháng 12 năm 2010 đến nay

Trần Thị Lan Hương: Những đặc trưng và thách thức cơ bản của tài nguyên nước châu Phi

Sơn Huy – Tiến Minh: Một số nét cơ bản về văn hóa Algeria

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Kim Huế - Kiều Thanh Nga: ODA của EU cho Cộng hòa thống nhất Tanzania từ năm 2000 đến nay

VIỆT NAM

Trần Thị Hoàng Yến: Mô hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: nhìn từ kinh nghiệm của châu Phi

Đỗ Thị Hải: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Khảo sát về các biểu trưng văn hóa ở Đông Phi