Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (101) tháng 1.2014
Ngày đăng: 17/09/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Tổ chức anh em Hồi giáo Ai Cập và cuộc chiến Hồi giáo – Thế tục vì quyền lực

Trần Thùy Phương – Kiều Thanh Nga: Một số đặc điểm về dầu mỏ Lybia thời kỳ hậu Mùa xuân Arab

Lê Bích Ngọc: Một số đặc điểm kiến trúc truyền thống châu Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đỗ Đức Thắng: Giáo dục bậc cao ở Malaysia và bài học cho Việt Nam

VIỆT NAM

Lê Quốc Phương: Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Phi và Trung Đông: Cơ hội lớn, thách thức nhiều

Võ Thị Yên Hà: Một số giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ lúa gạo xuất khẩu ở đồng bằng sông Cửu Long

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Đông từ năm 2010 đến nay