Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (110) tháng 10.2014
Ngày đăng: 17/09/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang – Trần Thị Lan Hương: Israel: con đường trở thành nước thu nhập cao và tránh bẫy thu nhập trung bình

Trần Thùy Phương – Lê Đức Hạnh: Vai trò của Do Thái giáo trong hệ thống chính trị Israel

Nghiêm Tuấn Hùng: Nhà nước Hồi giáo – sự biến tướng của chủ nghĩa khủng bố

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Quỳnh Mai: Cải cách kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động ở Trung Quốc

VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Việt – Nguyễn Minh Thảo: Đổi mới các mô hình đào tạo nghề và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về dạy nghề theo định hướng phát triển thị trường dịch vụ công

THÔNG TIN

Bùi Ngọc Tú: Ảnh hưởng của Hồi giáo đối với tình hình chính trị - xã hội Yemen