Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (102) tháng 2.2014
Ngày đăng: 17/09/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Lan Hương: Kinh tế châu Phi năm 2013: tiếp tục tăng trưởng ổn định

Kiều Thanh Nga: Kinh tế Trung Đông năm 2013 và dự báo năm 2014

Bùi Ngọc Tú: Tình hình phát triển kinh tế chính trị xã hội Libya thời Gaddafi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đỗ Đức Thắng: Vai trò của giáo dục bậc cao trong tăng trưởng kinh tế và một vài hàm ý đối với khu vực châu Phi

VIỆT NAM

Ngô Thị Thu Thủy: Tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thời gian qua và một số tác động đối với nền kinh tế

THÔNG TIN

BBT: Khảo sát thực tế Algeria

Võ Hà: Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc tại châu Phi