Thứ năm, ngày 07 tháng 07 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (104) tháng 4.2014
Ngày đăng: 17/09/2015
CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG
Trần Thị Lan Hương: Chính sách sở hữu đất đai và những tác động đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Uganda
Lê Hải Hà: Viện trợ của Liên hiệp quốc giành cho châu Phi
CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ
Võ Minh Tập: Chính sách của Trung Quốc đối với châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI
Nguyễn Thị Kim Chi: Biến đổi khí hậu: hậu quả kinh tế- xã hội và quyền con người
VIỆT NAM
Trần Phan Hiếu: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường châu Phi: cơ hội và thách thức
Lê Hà Thanh – Vũ Mai Trang: Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
THÔNG TIN
Vũ Thị Thanh: Tình hình chính trị, xã hội Tunisia thời kỳ Ben Ali