Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (105) tháng 5.2014
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Saudi Arabia – Iran: Dầu mỏ và những vấn đề trong quan hệ quốc tế thời kỳ hậu Mùa xuân Arab

Trần Thị Lan Hương: Tác động của các nước lớn trong khu vực đến việc hình thành các xu hướng chính trị mới ở Bắc Phi – Trung Đông

Đỗ Đức Hiệp: Nam Phi – cải cách và hội nhập

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Thị Thanh Bình – Đặng Ngọc Hiếu: Hợp tác kinh tế của Việt Nam với khu vực Bắc Phi – Trung Đông sau khủng hoảng: thực trạng và triển vọng

VIỆT NAM

Nguyễn Văn Dần: FDI trong các khu công nghiệp ở Hà Nội

Đỗ Đức Quân: Tăng trưởng và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Văn hóa truyền thống châu Phi: các giá trị di sản cần gìn giữ