Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (106) tháng 6.2014
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Những đặc điểm chính trị cơ bản của khu vực Bắc Phi – Trung Đông thời kỳ trước biến động Mùa xuân Arab

Vũ Thị Thanh: Vấn đề bất bình đẳng giới trong giáo dục đối với phụ nữ Trung Đông và những hệ lụy

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga: Viện trợ nước ngoài vào châu Phi từ năm 2000 đến nay: thực trạng và tác động

Nguyễn Thị Kim Anh: Hiệp định TRIPS và chuyển giao công nghệ sang các nước đang phát triển

VIỆT NAM

Trần Phan Hiếu: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Đông – Bắc Phi

Đỗ Thu Hằng: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu

THÔNG TIN

Trần  Anh Đức: Tổng quan kinh tế Angola