Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 7 (107) tháng 7.2014
Ngày đăng: 17/09/2015
CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Bắc Phi – Trung Đông hậu mùa xuân Arab: sự định hình của cục diện khu vực mới và tiếp cận của Việt Nam

Trần Thị Thu Hương: Kibbutz – mô hình làng cộng đồng trong sự nghiệp kiến quốc của Israel

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Kim Huế: Tác động của Mỹ và EU đối với quá trình chuyển đổi chính trị hậu Mùa xuân Arab của một số nước Bắc Phi – Trung Đông

Kiều Thanh Nga: Châu Phi – Trung Đông 6 tháng đầu năm 2014

Đoàn Thu Hà: Chính sách và vai trò của lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp Nhật Bản

VIỆT NAM

Nghiêm Thị Thủy: Môi trường và chính sách thu hút FDI trong các khu công nghiệp Hà Nội

Lê Đức Hạnh: Phật giáo với vấn đề giáo dục vì sự phát triển xã hội

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông