Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (108) tháng 8.2014
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đào Thị Thu Hồng: Các thể chế chính trị ở khu vực Bắc Phi – Trung Đông sau biến động Mùa xuân Arab

Cao Văn Liên: Liên minh châu Phi: quá trình hình thành và phát triển

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Vũ Long Phụng – Võ Cảnh Thịnh: Các giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang châu Phi

Nguyễn Thị Kim Chi: ODA cho y tế Việt Nam giai đoạn 1993 - 2013

VIỆT NAM

Lê Hải Hà: Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Nguyễn Ngọc Điệp: Thực trạng và một số đổi mới trong công tác quản lý nhà nước đối với KCN, KCX tại thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN

Phạm Kim Huế: Yếu tố Hồi giáo tác động đến tình hình chính trị xã hội ở Libya trong thời gian diễn ra biến động Mùa xuân Arab