Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 9 (109) tháng 9.2014
Ngày đăng: 17/09/2015


SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

 

Nguyễn Mạnh Hùng: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông: Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển để hướng về tương lai

Đỗ Đức Định: Suy nghĩ và cảm nhận của người Viện trưởng đầu tiên về Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang – Lê Đức Hạnh: Hồi giáo ở Vương quốc Saudi Arabia hiện nay

Nguyễn Thanh Hiền – Nguyễn Mạnh Hùng: Tình hình chính trị – an ninh của khu vực Bắc Phi –Trung Đông hiện nay: nhìn từ góc độ một số cuộc khủng hoảng lớn

Trần Thị Lan Hương: Chính sách sở hữu đất đai và những tác động đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Ghana

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Hoàng Khắc Lịch - Nguyễn Văn Quý: Châu Phi - thị trường xuất khẩu nông sản tiềm năng của Việt Nam

VIỆT NAM

Đoàn Thu Hà: Quản lý lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam

THÔNG TIN

Bùi Ngọc Tú: Một số hình ảnh và hoạt động của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông kể từ ngày thành lập đến nay