Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (123) tháng 11.2015
Ngày đăng: 15/01/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Quang Khai: Thực trạng và những thách thức của cuộc chiến chống khủng bố quốc tế

Bùi Thị Ánh Vân: Quan niệm của người Ai Cập cổ về cái chết và kiếp sau trong tác phẩm “Sách của cái chết”

Trần Thùy Phương: Cải cách tài chính ở Israel từ năm 2003 đến nay

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga: Chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) của EU cho châu Phi từ năm 2000 đến nay

Nguyễn Xuân Bách: Tác động của viện trợ nước ngoài của Trung Quốc đối với một số nước châu Phi

VIỆT NAM

Nguyễn Thế Hùng: Sử dụng công cụ phái sinh phòng vệ rủi ro ở một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính quốc tế và Việt Nam

Đào Thị Thu Trang: Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Kinh tế các nước Bắc Phi trong những năm gần đây và triển vọng