Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 3 (115) tháng 3.2015
Ngày đăng: 17/09/2015

 


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Mạnh Hùng: Thể chế, quản trị và phát triển của các nước châu Phi – Nguyên nhân của thành công và thất bại

Nguyễn Thanh Hiền: Một số thay đổi chính trị cơ bản ở bình diện khu vực Bắc Phi – Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab (Phần 1)

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Quỳnh Mai: Chính sách giáo dục dạy nghề nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn Trung Quốc

Nguyễn Văn Vinh: Những nét chính về hoạt động buôn bán nô lệ da đen của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thế kỷ XVI-XVII

VIỆT NAM

Tạ Thu An: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Algeria

THÔNG TIN

Lê Đức Hạnh: Nền văn minh lục địa Đen

Phạm Kim Huế: Đôi nét về Sáng kiến lưu vực sông Nile (NBI) và một số dự án hợp tác điển hình