Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (116) tháng 4.2015
Ngày đăng: 17/09/2015

 


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Một số thay đổi chính trị cơ bản ở bình diện khu vực Bắc Phi – Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab (tiếp theo và hết)

Bùi Ngọc Tú: Hợp tác và cạnh tranh Iran – Saudi Arabia trong lĩnh vực dầu mỏ

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Văn Hiển – Tô Hiến Thà: Phát triển khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp của Israel và một số nước: Kinh nghiệm và hàm ý cho Việt Nam

Ngô Mạnh Hùng: Tình hình an ninh khu vực Trung Đông sau sự kiện 11/9/2011 đến nay

Đỗ Đức Quân: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức đối với ngành đệt may Việt Nam

VIỆT NAM

Lưu Thị Sơn Trà: Thu hút FDI vào Thái Nguyên: bước đột phá thành công

THÔNG TIN

Trần Hữu Đồng: Bất ổn ở khu vực Sahel và Châu Phi cận Sahara