Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (117) tháng 5.2015
Ngày đăng: 17/09/2015

 


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Mai Thị Phương Lan: Tình hình Tunisia sau Cách mạng Hoa Nhài

Trần Thị Lan Hương: Thay đổi chính sách sở hữu đất đai của Nam Phi sau chế độ Apartheid và một số tác động

Võ Thị Minh Lệ: Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng ở một số nước Đông Phi và bài học cho Việt Nam

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đỗ Huy Thưởng: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Nam Phi

Nguyễn Quốc Việt – Phạm Hồng Quất – Phan Hoàng Lan: Quản lý công của OECD trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Bài học cho Việt Nam

VIỆT NAM

Trần Đức Hiệp: Chế độ sở hữu của một số nước trên thế giới và Việt Nam

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Cây Bao báp – vẻ đẹp châu Phi hùng vĩ