Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (118) tháng 6.2015
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Thị Ánh Vân: Dao Gebel el Arak: kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc Predynastic Ai Cập

Phạm Thị Thanh Bình: Chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của Israel và nhân tố tác động

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đỗ Đức Định: Chính sách hướng Đông của Ấn Độ: mở rộng dần từ Nam Á sang Đông Nam Á hướng tới toàn bộ Châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Kim Anh – Lê Hồng Ngọc: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam sang các nước ASEAN

VIỆT NAM

Trần Phan Hiếu: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam và một số kiến nghị chính sách

Nguyễn Thị Hương Lan – Nguyễn Thị Thu Trang: Thực trạng phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Trang phục truyền thống của khu vực châu Phi cận Sahara