Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (120) tháng 8.2015
Ngày đăng: 21/10/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Sự thay đổi cán cân quyền lực khu vực tại Trung Đông

Bùi Thị Ánh Vân: Bức tượng Le Scribe Accroupi và ánh mắt bất diệt của nghệ thuật điêu khắc cổ Ai Cập

Tạ Quang Huyên – Nguyễn Hồng Nga – Lê Quang Thắng: Thị trường hạt điều ở Guinea Bissau và hướng tiếp cận của doanh nghiệp Việt Nam

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Duy Hải: Thực tiễn thu hút FDI công nghệ sạch trên thế giới hiện nay

VIỆT NAM

Vũ Thị Thu Hằng: ODA phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Thị Khánh Ly: Đào tạo nghề cho người lao động dân tộc thiểu số ở Việt Nam

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Sinh động hội họa châu Phi