Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 9 (121) tháng 9.2015
Ngày đăng: 16/11/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Mùa đông Arab và sự thất bại của chính sách láng giềng châu Âu

Nguyễn Thanh Hiền: Những biểu hiện mới của chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện nay tại Trung Đông

Trần Thị Lan Hương – Phạm Thanh Hà: Ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố đối với khu vực Bắc Phi – Trung Đông và thế giới

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Trần Quang Nam: Chính sách tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á và hàm ý đối với Việt Nam

VIỆT NAM

Ngô Quang Trung: Đánh giá mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới của Hà Tĩnh: Nhìn từ mô hình nông nghiệp Israel

Đoàn Thị Thu Hương – Nguyễn Đình Nguyên: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

THÔNG TIN

Bùi Ngọc Tú: Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với một số nước miền Nam châu Phi