Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10(134) tháng 10 năm 2016
Ngày đăng: 11/11/2016CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Cục diện chính trị khu vực Trung Đông – Bắc Phi thời kỳ trước biến động Mùa xuân Arab (Phần II)

Trần Thuỳ Phương: Hoàn thiện thể chế hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Israel

Phạm Thị Kim Huế: Những yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước của Israel

Nguyễn Thị Hằng: Thực trạng phát triển nông nghiệp Mozambique và một số vấn đề đặt ra

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga: Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và những vấn đề đặt ra cho quan hệ hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ - Nga

VIỆT NAM

Lê Quang Thắng: Quan hệ thương mại Việt Nam – Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAEs)

THÔNG TIN

Phan Minh Đức: Tạo động lực cho người lao động ở Tập đoàn Alexkor và Eskom, Nam Phi