Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11(135) tháng 11 năm 2016
Ngày đăng: 21/12/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Lê Bích Ngọc: Trang phục hàng ngày của người dân các nước Bắc Phi

Vũ Thị Thanh: Thực trạng giáo dục bậc cao ở Ai Cập

Trần Hữu Đồng: Tình hình an ninh lương thực ở Nam Phi hiện nay

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Nhâm: Đi tìm những vấn đề ẩn chứa bên trong cuộc chiến tại Trung Đông

Bùi Hồng Hạnh: Những thách thức của cuộc khủng hoảng di cư đối với Hệ thống cứu trợ tị nạn chung Châu Âu

VIỆT NAM

Phạm Thanh Tâm: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc

Phạm Văn Toàn: Chính sách khai thác nguồn lực tài chính đất đai ở Hải Dương

THÔNG TIN

BBT: Tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên: một vài tiêu chí đánh giá