Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12(136) tháng 12 năm 2016
Ngày đăng: 13/02/2017
CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đặng Thị Diệu Thuý: Lịch Hijri và kỷ nguyên âm lịch Islam giáo

Trần Thị Lan Hương: Tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên của Nam Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Xuân Bách: Chính sách thương mại của Trung Quốc ở châu Phi

Nguyễn Thị Kim Anh – Lê Hồng Ngọc: Các giai đoạn phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN

VIỆT NAM

Đỗ Đức Quân: Vai trò của tài nguyên trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay

Lê Xuân Hoàn: Phát triển du lịch quốc tế của Việt Nam trong thời gian gần đây

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Nhà văn Ai Cập Yusuf Idris

Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông năm 2016