Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (126) tháng 2.2016
Ngày đăng: 29/03/2016

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Ngô Vĩnh Khương: Mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu Moshav ở Israel

Nguyễn Mạnh Hùng – Hồ Khánh Duy: Vấn đề cải cách thể chế và tình hình phát triển kinh tế ở một số nước Bắc Phi – Trung Đông sau 5 năm Mùa xuân Arab

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đỗ Đức Định: Châu Phi trong chiến lược “gieo ảnh hưởng toàn cầu” của Trung Quốc

Nguyễn Xuân Bách: Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc ở châu Phi trong thế kỷ XXI

VIỆT NAM

Nguyễn Thành Công: Tái cơ cấu đầu tư công ở Hà Nội: thực trạng và giải pháp

Nguyễn Duy Mậu: Tiềm năng phát triển du lịch công nghệ cao trên địa bàn Tây Nguyên

THÔNG TIN

Trần Hạnh Thơ: Những khó khăn trong giải quyết tình trạng thất nghiệp ở Cộng hòa Nam Phi