Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 3 (127) tháng 3.2016
Ngày đăng: 08/06/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Hồng Quân: Cạnh tranh giữa hai cường quốc Hồi giáo tại khu vực Trung Đông

Vũ Bá Thể: Kinh tế Angola: từ nội chiến đến nền kinh tế dầu mỏ

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Hồng Nhung – Lê Hà Thanh- Nguyễn Diệu Hằng: Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước: kinh nghiệm các nước châu Phi và bài học cho Việt Nam

Phạm Văn Dũng: Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến quan hệ Nga – ASEAN

VIỆT NAM

Nguyễn Tiến Dũng – Nguyễn Phan Thu Hằng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – nền tảng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Thành Công: Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Phạm Kim Huế: Thông tin về hội thảo quốc tế “Cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực: Mujahada và trách nhiệm của người Hồi giáo”