Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (128) tháng 4.2016
Ngày đăng: 08/06/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Chiến lược của Nga, Mỹ tại Trung Đông và Syria

Bùi Thị Ánh Vân:  Lăng mộ Askia (Mali) – một điển hình của kiến trúc Sudano – Sahel Tây Phi

Trần Phan Hiếu: Vai trò của ngành trồng bông ở khu vực Tây Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Xuân Thiên – Hà Minh Tuấn: Phát triển du lịch của Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

VIỆT NAM

Phan Quốc Anh: Vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh thực hiện dự án điện hạt nhân

Đỗ Đức Thắng: Chất lượng giáo dục bậc cao ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Lịch sử phát triển kinh tế của Nigeria