Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (129) tháng 5.2016
Ngày đăng: 11/08/2016CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Phan Hiếu: Liên minh kinh tế tiền tệ Tây Phi (UEMOA): quá trình hình thành, phát triển và những thách thức hiện nay

Vũ Thị Thanh: Phát triển nguồn nhân lực nữ ở khu vực Bắc Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Kim Ngọc Thu Trang: Mỹ - Trung và cuộc cạnh tranh chiến lược tại châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Lương Nguyệt Ánh: Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Phi

VIỆT NAM

Hà Văn Hội: Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc: Nhân tố tác động và một số hàm ý đối với Việt Nam

Hoàng Văn Cương – Phạm Phú Minh – Văn Thiên Hào: Chính sách tỷ giá của Việt Nam: diễn biến điều chỉnh và một số giải pháp

THÔNG TIN

Phạm Kim Huế: Tài nguyên thiên nhiên của Châu Phi