Thứ bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (130) tháng 6.2016
Ngày đăng: 11/08/2016


Bài phát biểu của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Phạm Kim Huế - Lê Đức Hạnh: Tôn giáo và chính trị ở Iraq hiện nay

Bùi Ngọc Tú: Vai trò của tài nguyên thiên nhiên trong tăng trưởng và phát triển kinh tế Ghana

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Mạnh Hùng: Một số vấn đề nổi bật trong quan hệ kinh tế Trung Quốc – châu Phi hiện nay

Trần Đức Hiệp: Những biểu hiện mới của trật tự kinh tế toàn cầu hiện nay

VIỆT NAM

Đặng Thành Chung: Chính sách phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Nguyễn Phương Mai: Tính bền vững trong cấu trúc đầu vào của tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 2001-2015

THÔNG TIN

Bùi Hồng Hạnh: Đặc điểm của các tổ chức khu vực châu Phi