Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 7(131) tháng 7 năm 2016
Ngày đăng: 11/11/2016CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Bùi Thị Ánh Vân: Biểu tượng bọ hung trong quan niệm tôn giáo của Ai Cập cổ đại

Kiều Thanh Nga: Một số chính sách khai thác tài nguyên phục vụ tăng trưởng kinh tế của Ghana

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Phạm Thị Kim Huế: Vai trò của Trung Quốc ở Châu Phi và Trung Đông trong những năm gần đây

Đặng Thành Chung: Chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc

Đỗ Đức Thắng: Phát triển giáo dục bậc cao phục vụ tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan

VIỆT NAM

Phạm Thanh Hà:  Đối ngoại Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Quá trình phát triển nhận thức và thực tiễn

Nguyễn Thị Hằng: FDI của Hàn Quốc vào các khu công nghiệp Bắc Ninh: kết quả và triển vọng

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Kiến trúc độc đáo của thư viện Hoàng gia Alexandria, Ai Cập