Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 9(133) tháng 9 năm 2016
Ngày đăng: 16/11/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Thanh Hiền: Cục diện chính trị khu vực Trung Đông – Bắc Phi thời kỳ trước biến động Mùa xuân Arab (Phần I)

Trần Thị Lan Hương: Tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên ở Nigeria

Đặng Thị Diệu Thuý: Vài nét về trang phục Islam giáo của cư dân Arab khu vực Trung Đông

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thu Hạnh: Tái khởi động chính sách láng giềng của EU với khu vực Bắc Phi – Trung Đông sau sự kiện Mùa xuân Arab

VIỆT NAM

Đào Thị Thu Trang: Đặc điểm thị trường lao động Việt Nam khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN

Tạ Thị Đoàn – Nguyễn Thị Thùy Dung: Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

THÔNG TIN

Vũ Thị Thanh: Lịch sử phát triển kinh tế của Ghana