Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 01(137) tháng 1 năm 2017
Ngày đăng: 21/03/2017CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG
Đặng Thị Diệu Thuý: Nhà ở truyền thống của người Arab
Bùi Thị Ánh Vân: Vườn treo Babylon – khu vườn kỳ diệu của nền văn minh Mesopotamian
Trần Thị Lan Hương: Những hệ lụy của mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên ở một số nước châu Phi
CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ
Nguyễn Văn Vinh: Hoạt động buôn bán nô lệ da đen của thực dân Anh từ châu Phi sang châu Mỹ (1660-1807)
Phạm Phú Minh – Hoàng Văn Cương – Trần Thị Kim Oanh – Văn Thiên Hào: Xác định ngưỡng nợ nước ngoài của các nước Đông Nam Á và Việt Nam: phân tích theo ứng dụng đường cong Laffer
VIỆT NAM
Vĩnh Bảo Ngọc: Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong bối cảnh mới
THÔNG TIN
Phạm Thị Kim Huế: Một số điều chỉnh của các cơ chế khu vực tại Bắc Phi – Trung Đông sau  mùa xuân Arab