Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 02(138) tháng 2 năm 2017
Ngày đăng: 21/03/2017
CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Phạm Thị Thanh Bình: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Israel: thành tựu và hạn chế

Lư Vĩ An: Một số đặc điểm cơ bản của tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Vũ Vân Anh: Tính cách dân tộc trong quan hệ quốc tế: từ lý luận đến thực tiễn ở Trung Đông

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

 Trần Thị Lan Hương: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp một số nước châu Phi phụ thuộc vào tài nguyên

VIỆT NAM

Phạm Phú Minh - Văn Thiên Hào - Hoàng Văn Cương : Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Liên bang Nga tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Tâm: Chính sách tài chính – tín dụng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Chợ truyền thống ở các quốc gia khu vực Bắc Phi – Trung Đông