Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 03(139) tháng 3 năm 2017
Ngày đăng: 15/05/2017


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG
Đỗ Đức Định – Nguyễn Thanh Hiền – Nguyễn Thị Quế: Quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước trong tiến trình chuyển đổi thể chế ở Cộng hoà Nam Phi
Trần Thị Lan Hương – Nguyễn Thị Thanh Vân: Cách mạng cây tuyết tùng ở Lebanon năm 2005
Cao Văn Liên – Mai Thị Hà: Syria- những trang lịch sử
CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ
Lê Duy Thắng: Hoạt động quân sự của Nga tại Syria và những tác động ban đầu
Kiều Thanh Nga: Thổ Nhĩ Kỳ - Nga: mối quan hệ thăng trầm và triển vọng
VIỆT NAM
Nguyễn Văn Kim: Việt Nam – Morocco – Bắc Phi: các mối liên hệ lịch sử, văn hoá và triển vọng hợp tác
THÔNG TIN
Nguyễn Quang Khai: Một biểu tượng mang tính nhân văn trong quan hệ Việt Nam – Morocco