Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 04(140) tháng 4 năm 2017
Ngày đăng: 15/05/2017


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Hồng Quân: Trung Đông – Bắc Phi sau Mùa xuân Arab và một số vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh Việt Nam

Nguyễn Nhâm: Vì sao Lybia vẫn gia tăng bất ổn?

Trần Thị Lan Hương: Ghana – nền kinh tế tăng trưởng dựa vào tài nguyên

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Lê Đức Hạnh: Xung quanh sắc lệnh di trú của Mỹ đối với các nước Hồi giáo Trung Đông – Bắc Phi

VIỆT NAM

Ngô Cao Hoài Linh: Liên kết vùng để thúc đẩy thu hút FDI cho vùng kinh tế Tây Nguyên

Nguyễn Thanh Thảo: Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm gần đây

THÔNG TIN

Phạm Thị Kim Huế: Sử dụng nước phục vụ phát triển nông nghiệp của Israel