Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 05(141) tháng 5 năm 2017
Ngày đăng: 07/08/2017CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đặng Thị Diệu Thuý: Halal và Haram trong đời sống của người Hồi  giáo

Nguyễn Nghị Thanh: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi những năm gần đây

Phạm Thị Thanh Huyền: Phụ nữ và hôn nhân gia đình trong Kinh Koran

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thu Hạnh: Nhìn lại vai trò của EU trong việc giải quyết xung đột Israel – Palestine (1991-2016)

VIỆT NAM

Kiều Thanh Nga: Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ: thực trạng và triển vọng

Dương Xuân Thao: Thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian gần đây

Hồ Ngọc Anh: Nhận diện những thách thức của ngành cà phê và hướng đi cho Tây Nguyên

THÔNG TIN

BBT: Chiến lược ngoại giao kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi